nanotechnology enrichedpremiumshippinglubricants

DEX PREMIUM - een nieuwe generatie smeermiddelen

Bij Dex Premium Lubricants maken we gebruik van hoogwaardige nanotechnologie om het gedrag van industriële smeermiddelen fundamenteel te verbeteren. Met spectaculaire resultaten als gevolg.
Lagere uitstoot - Lagere brandstofkosten - Hogere uptime

Belangrijk voor iedereen die een schip heeft of beheerder van een vloot is: het gebruik van Dex Premium Shipping Lubricants zorgt voor een hogere brandstofefficiëntie, een lagere uitstoot van ongewenste verbrandingsgassen en minder onderhoud.

Testen bevestigen keer op keer dat DEX smeermiddelen de wrijving in motoren en keerkoppelingen aanzienlijk verlagen, waardoor deze veel soepeler lopen. Met andere woorden: u haalt meer energie uit dezelfde hoeveelheid brandstof. Dex smeermiddelen verlagen ook de temperatuur in motoren, vaak tot onder de kritische drempelwaarde voor NOx-uitstoot. Als gevolg van het zeer krachtige en schoonmaak- en afdichtingsproces dat onder invloed van de Dex oliën plaatsvindt keert verloren vermogen ook terug.


Bereken uw Voordeel

DEX Premium smeermiddelen - voordelen


Langere levensduur van het smeermiddel:

In de praktijk gaan onze smeermiddelen tot tien keer langer mee dan traditionele producten.


Hoger brandstofrendement:

Een vermindering van 20% van de nullastverliezen, een verlaging van het brandstofverbruik én de CO₂-uitstoot.


Lagere olietemperatuur en thermische belasting:

Minder wrijving resulteert in lagere piektemperaturen, vaak onder het kritische punt voor NOx-emissies. Dit kan tot gevolg hebben, dat volstaan kan worden met kleinere Denox installaties, indien regelgeving daartoe dwingt.


Lagere onderhoudskostent:

Onze smeermiddelen vormen een uniek, beschermend en voortdurend in beweging zijnd laagje op wrijvingsoppervlakken, waardoor slijtage zeer sterk wordt verminderd.


Soepele en stabiele werking:

Dankzij lagere trillings- en geluidsniveaus maken onze smeermiddelen delicate (high-tech) processen minder kwetsbaar en volgens schippers het leven aan boord aangenamer.


Betere koude-startprestaties:

De Dex Smeermiddelen worden veel makkelijker rondgepompt, zodat een koude start makkelijker gaat.


Hoge emissiebesparing

Een verlaging van zowel CO₂ als NOx-uitstootDEX Premium smeermiddelen - voordelen


Langere levensduur van het smeermiddel:

In de praktijk gaan onze smeermiddelen tot tien keer langer mee dan traditionele producten.

Hoger brandstofrendement:

Een vermindering van 20% van de nullastverliezen, een verlaging van het brandstofverbruik (oftewel een verhoging van het vermogen).

Lagere olietemperatuur en thermische belasting:

Minder wrijving resulteert in lagere piektemperaturen, vaak onder het kritische punt voor NOx-emissies. Dit kan tot gevolg hebben, dat volstaan kan worden met kleinere Denox installaties, indien regelgeving daartoe dwingt.

Lagere onderhoudskostent:

Onze smeermiddelen vormen een uniek, beschermend en voortdurend in beweging zijnd laagje op wrijvingsoppervlakken, waardoor slijtage zeer sterk wordt verminderd.

Soepele en stabiele werking:

Dankzij lagere trillings- en geluidsniveaus maken onze smeermiddelen delicate (high-tech) processen minder kwetsbaar en volgens schippers het leven aan boord aangenamer.

Betere koude-startprestaties:

De Dex Smeermiddelen worden veel makkelijker rondgepompt, zodat een koude start makkelijker gaat.

Hoge emissiebesparing

Een verlaging van zowel CO₂ als NOx-uitstootDEX Premium smeermiddelen - proces


Stacks Image 4561

We gaan om tafel met klanten om te horen aan welke specificaties hun smeermiddel moet voldoen.
Elk vrij verkrijgbaar smeermiddel kan via onze nanotechnologie verrijkt worden tot een product op maat.


Stacks Image 4564

In onze speciale productiefaciliteit wordt eerst de basisolie van het door de klant geselecteerde smeermiddel verrijkt met nanodeeltjes.


Stacks Image 4567

Tijdens dit proces gaan de nanodeeltjes met de koolstofketens van de olie een verbinding aan. Die ‘krullen’ als het ware op rondom de deeltjes tot dicht opeengepakte ‘nano-bolletjes’.
De verrijkte olie is chemisch niet te onderscheiden van de originele basisolie, maar gedraagt zich in de praktijk totaal anders.


Stacks Image 4570

De verrijkte basisolie wordt overgebracht naar onze partner Transnational Blenders, die de additieven bijmengt die nodig zijn om aan de vereiste specificaties te voldoen.


Stacks Image 4573

Eenmaal in operationeel gebruik creëren de ‘nano-bolletjes’ in onze smeermiddelen een ultradunne, maar zeer elastische en bewegende laag tussen het oppervlak en het smeermiddel, waardoor wrijving drastisch wordt verminderd.


Stacks Image 4577

Het resultaat: Een DEX Premium smeermiddel met superieure prestaties vergeleken met traditionele smeermiddelen en dat tevens voldoet aan alle specificaties die de klant (en de OEM) vraagt.


Vraag het onze Specialisten

DEX Premium smeermiddelen - voordelen


We gaan om tafel met klanten om te horen aan welke specificaties hun smeermiddel moet voldoen. Elk vrij verkrijgbaar smeermiddel kan via onze nanotechnologie verrijkt worden tot een product op maat.

In onze speciale productiefaciliteit wordt eerst de basisolie van het door de klant geselecteerde smeermiddel verrijkt met nanodeeltjes.

Tijdens dit proces gaan de nanodeeltjes met de koolstofketens van de olie een verbinding aan. Die ‘krullen’ als het ware op rondom de deeltjes tot dicht opeengepakte ‘nano-bolletjes’.
De verrijkte olie is chemisch niet te onderscheiden van de originele basisolie, maar gedraagt zich in de praktijk totaal anders.

De verrijkte basisolie wordt overgebracht naar onze partner Transnational Blenders, die de additieven bijmengt die nodig zijn om aan de vereiste specificaties te voldoen.

Eenmaal in operationeel gebruik creëren de ‘nano-bolletjes’ in onze smeermiddelen een ultradunne, maar zeer elastische en bewegende laag tussen het oppervlak en het smeermiddel, waardoor wrijving drastisch wordt verminderd.

Het resultaat: Een DEX Premium smeermiddel met superieure prestaties vergeleken met traditionele smeermiddelen en dat tevens voldoet aan alle specificaties die de klant (en de OEM) vraagt.


Vraag het onze Specialisten